Wat wil Platform Gaasperdam Groen!

De komende jaren wordt over de toekomst van Gaasperdam beslist. Platform Gaasperdam Groen wil dat bewoners en belangenorganisaties mee kunnen praten en denken over waar, hoe en voor wie er wordt gebouwd. De gevolgen van de besluitvorming zijn té ingrijpend om alleen te laten bepalen door de toevallige samenstelling van stadsdeelraad en gemeenteraad op dit moment.  De groene open ruimte in onze wijk is onmisbaar voor onze recreatie- en ontspanningsmogelijkheden nu en in de toekomst. Voor onze gezondheid, als buffer tegen de luchtvervuiling en als leefgebied voor planten en dieren. Voor de bewoners van Gaasperdam, maar ook uit heel Zuidoost. De stedelijke vernieuwing van de Bijlmer leverde veel positiefs op, maar er verdween tegelijk ook veel, te veel van het groen. De drang tot volbouwen moet niet op dezelfde manier ook naar Gaasperdam worden doorgetrokken. Dan gaat het huidige eigen en groene karakter van Gaasperdam onherroepelijk verloren.
Stadsdeel Zuidoost moet een veelzijdig en afwisselend stadsdeel zijn en blijven, waarin de wijken elkaar aanvullen met verschillende kwaliteiten. De groene gebieden zijn de bijdrage van Gaasperdam aan een dynamisch en leefbaar Zuidoost.

De organisaties in  Platform Gaasperdam Groen! vragen zich ook af of het bouwen van die vele woningen nog noodzakelijk is. De bevolkingsgroei in de toekomst neemt af, er zijn geschiktere locaties, zoals ongebruikte open ruimte tussen kantoren. Het Platform bedacht ook alternatieve ideeën om te kunnen wonen én ook het kostbare groen te behouden.
Wij willen dat er op andere manieren wordt gebouwd en op andere plaatsen.
Niet in de open ruimte van anderen, zoals in andere stadsdelen of het Groene Hart. Maar door bijvoorbeeld de lege ruimte op bedrijventerreinen beter te benutten. Leegstaande kantoren kunnen tot woningen worden omgebouwd. Maak op diverse plaatsen in Gaasperdam ondergronds parkeren mogelijk, waardoor er boven ruimte voor woningbouw vrij komt. Onderzoek de woningbouwmogelijkheden bij de Gooiseweg, aansluitend bij de ontwikkelingen rond de Gaasperdammerweg.
Wij verwachten dat de stadsdeelraad, de gekozen vertegenwoordiging van de bewoners, deze ideeën serieus neemt als er binnenkort besluiten moeten worden genomen. Besluiten die voor vele toekomstige jaren effecten zullen hebben op de groene recreatiegebieden en het voortbestaan van belangrijke voorzieningen erin als volks- en nutstuinen, een kinderboerderij, spel- en speelruimte voor kinderen en jongeren en recreatieve watersportmogelijkheden. Die neem je, in de opinie van Platform Gaasperdam Groen!, in samenspraak met de bewoners en gebruikers..

Wat Gaasperdam heeft aan ruimte en natuur
Gaasperdam is een dichtbebouwde en -bevolkte wijk. De parken, heem-, volks- en schooltuinen, de prachtige Gaasperplas en de natuurgebieden aan de randen, zoals De Hoge Dijk, zijn de laatste open ruimte. Dat is niet zomaar een toevallig restje groen. De stadsbestuurders die in de vorige eeuw besloten de wijk Gaasperdam te bouwen planden het groen er doelbewust in. De toekomstige bewoners moesten dicht bij huis kunnen recreëren. Daarmee werd het groene, kenmerkende karakter van Gaasperdam vastgelegd. Veel van deze gebieden worden nu met elkaar verbonden door de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur, de HGS. Een deel ervan door de Ecologische Hoofdstructuur, de EHS. Die zorgt voor een natuurverbinding tussen Hoge Dijk, Gaasperzoom, Gaasperplas via de Bijlmerweide uiteindelijk uitmondend in het IJmeer. Deze natuurlandschappen en - verbindingen bieden belangrijke recreatiemogelijkheden voor mensen uit de hele regio. Ook krijgen planten en dieren daar de kans om te kunnen nestelen, broeden en schuilen, om zo te kunnen voortbestaan.

Waarom mensen houden van de natuur in Gaasperdam
Gaasperdammers en alle andere Zuidoost-bewoners hoeven voor een mooie omgeving niet naar verre oorden. Ze hebben hun eigen achtertuin, de natuur in en rond Gaasperdam! Kinderen ontdekken er dichtbij huis spelend de natuur. Ook mensen die minder goed ter been zijn, ouderen en mensen met een smalle portemonnee krijgen hier de kans in natuur en groen te ontspannen. Fietsers en wandelaars uit de hele regio genieten er van de afwisselende gebieden, ook van het uitzicht naar het omringende Geinlandschap. Natuurliefhebbers treffen hier vlabij de stad bijzondere dieren en planten aan.

Waarom de open ruimte in Gaasperdam moet worden behouden
Gaasperdam is heel dichtbebouwd. De Bijlmer biedt na de stedelijke vernieuwing meer woonkansen, maar er ging ook veel groene open ruimte verloren. Mensen hebben ruimte en natuur nabij de woonomgeving hard nodig om in te ontspannen en te spelen. De groene natuur is ook nodig voor onze gezondheid, om de vervuilde lucht terug te dringen en als leefgebied voor planten en dieren.
Het volbouwen van de laatste open plekken is eigenlijk onbehoorlijk Want onze open ruimte kun je maar één keer gebruiken, Op = op.

Meer informatie? mail naar info@gaasperdamgroen.nl