Wat is Platform Gaasperdam Groen!

Platform Gaasperdam Groen! is een samenwerkingsverband van veel organisaties.
Een groot aantal bewoners, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, verenigingen en stichtingen uit Gaasperdam en heel Zuidoost ontmoette elkaar in het vroege voorjaar van 2008 in een "breed overleg". Veel van deze organisaties zetten zich actief in voor behoud van onze omgeving, voor recreatie en sport erin erin en voorlichting erover.

Zij waren bezorgd over de toekomst van de open ruimte in Zuidoost en vooral Gaasperdam.
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft plannen om tot 2030 zeker 5000 woningen te bouwen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden die de open groene plekken in Gaasperdam daartoe bieden. Dat zijn de zuidoever van de Gaasperplas, het Centraal Park Gaasperdam en een deel van de Hoge Dijk. En ook de Bijlmerweide in de Bijlmer is nog niet uit de gevarenzone. Daarmee dreigen deze onmisbare groene gebieden en de voorzieningen erin geheel of deels te worden opgeofferd. Er moet dus goed worden nagedacht over de noodzaak van deze bouwplannen en de ervoor bestemde locaties.

Het overleg van al deze mensen en groepen heeft zich nu verenigd in een samenwerkingsverband: het Platform Gaasperdam Groen! Dit Platform heeft zich daarna als Werkgroep aangesloten bij het Wijkoverleg Gaasperdam, het WOG.
Veel van de deelnemers werken mee aan de organisatie van de manifestatie op 6 september 2008. Ook daarna zal het Platform diverse activiteiten organiseren om de bewoners en gebruikers van de gebieden te informeren over de plannen voor onze omgeving en hen te betrekken bij de besluitvorming erover.