aanwezigen mochten het niet zien:
Platform overhandigt visiestuk aan DB
op nieuwjaarsreceptie van het stadsdeel

 Uitgedost als middeleeuwers en met het voordragen van een parafrase* op de Gijsbrecht van Aemstel*
heeft het platform Gaasperdam Groen! op de nieuwjaarsreceptie van het stadsdeel zijn visiestuk aangeboden aan het DB. In het stuk is de reactie verwoord van het platform op de woningbouwstudies voor Zuidoost die eerder door het stadsdeel naar buiten zijn gebracht.
Het platform wilde met deze ludieke aktie de publieke aandacht vestigen op de verontrusting die onder
brede lagen van de bevolking in Gaasperdam leeft over deze studies.
Vrolijk uitgedost als middeleeuwers troffen de platformleden echter een humorloos DB dat gekozen
had voor een jaren-60 benadering (toen bestuurders zich nog  regenten waanden) van deze ludieke aktie.
Al bij de deur werden de middeleeuwse boeren burgers en buitenlui, die vergezeld werden door een aantal trommelaars en een trompettist, onverwacht tot staan gebracht door de beveiliging.
Daar werd ons te kennen gegeven dat we, notabene in het huis van de democratie (!), de aktie niet mochten filmen of fotograferen Vervolgens werd alles in het werk gesteld om de aktie af te dekken en de deelnemers
af te voeren in een zijkamertje.Onder de leus "dat dit was afgesproken". Er is inderdaad vooraf druk uitgeoefend op het Platform om ons Nieuwjaarsbezoek af te blazen. Omdat de voorbereidingen echter al te ver waren gevorderd en het op geen enkele manier de bedoeling was een negatieve protestactie te houden, zag het Platform hier geen kans of noodzaak toe. Ook denken wij dat het stadsdeelkantoor toegankelijk moet zijn voor álle bewoners van Zuidoost die daar met vriendelijke bedoelingen komen. Een nogal eenzijdige "afspraak" dus.
Er leken echter plotseling overal camera's vandaan te komen en de hele gang van zaken is door diverse bezoekers en een persfotograaf gefotografeerd.
 In het zijzaaltje werd vervolgens de visie in ontvangst genomen. Ook dat werd gelukkig toch gefotografeerd. Winnie Meyer Ricard droeg de
hedendaagse Vondeltekst  voor.Ook werd nog een (Kardinaalsmuts)boompje aangeboden; niet kappen maar planten!  Rob Noy overhandigde de visie daarna aan Els Verdonk die zich nog het toegankelijkst opstelde. Hij wees erop dat de visie in overleg met vele bewoners en recreatieve groepen tot stand is gekomen en dat het platform hoopt dat deze visie in de discussie, die komende tijd zal losbarsten, een grote rol zal spelen.
Al met al jammer dat het stadsdeel op een aardig en speels bedoelde presentatie zo krampachtig reageert. De in de Nieuwjaarstoespraak van Elvira Sweet zo verwelkomde "participatie" geldt kennelijk alleen als dat gebeurt met goedkeuring van het stadsdeel wat inhoud en uitvoering betreft!
Waarvoor is het stadsdeelbestuur eigenlijk bang?!

 
Winnie Meyer Ricard draagt parafrase op "Ghijsbrecht van Aemstel" voor
Het 'middeleeuwse' gezelschap
Beveiliging in actie met hand tegen camera's
Foto: Willem Heil
* Gijsbrecht van Aemstel is een door Joost van den Vondel ter gelegenheid van de opening van de eerste stenen Amsterdamse schouwburg geschreven toneelstuk. Het stuk werd jaarlijks (op Nieuwjaarsdag) in Amsterdam opgevoerd, in 1968 is een einde gekomen aan deze jaarlijkse traditie.
Voorgedragen parafrase op Ghijsbrecht van Aemstel,
 
Aen de Edele Grootachtbare  bestuurderen ende Regeerders van het stadsdeel Zuidoost van de grote stadt Amstelredamme!
Wij burgers verzoeken u eerbiedig: hoort ons aan,
Zoals Vondel met zijn Gijsbrecht ons is voorgegaan.
Bij gelegenheid van ´t Nieuwe Jaar schenken wij u voor ons gewest
Een eigen bewonersvisie, waarvan wij denken: zo is het best!

Het volk van Gaasperdam keert zich ten langen leste
Tegen plannen van hun bestuur voor bouw in de groene resten
die bleven in Zuidoost, en die onmisbaar waren
voor burgers in huidige en toekomstige jaren.

Weet wel, te veel ging in ´t ommeland van de ruimte al verloren:
Liefde voor d´eigen plek blijkt ieder aangeboren…
Verknoeien kan, de gevolgen zijn immer zuur.